Hoe wij werken

Hoe wij werken

Wij gaan altijd uit van de lokale situatie en de wensen van de eigenaar bij het werken met schapen voor het beheren van een (deel van een) gebied. We kijken of er een grote of een kleinere kudde nodig is. Vrijwel alles is mogelijk, alle soorten terreinen en kuddes van 5 tot enkele honderden schapen. Welke schapen we inzetten is ook afhankelijk van het terrein. Wij werken voornamelijk met Schoonebeekers en Veluwnaren. Deze rassen zijn bij uitstek geschikt voor het onderhouden van diverse soorten terreinen

Samen met de eigenaar kijken we waar moet worden begraasd, hoe vaak en met of zonder herder. Bijna niets is te gek.

Voordelen van begrazen met heideschapen

Begrazen met heideschapen heeft veel voordelen. Heideschapen gaan met alle plezier de strijd aan met vervelende planten, zoals berenklauw, brandnetels en riet. Een woest en verwilderd stuk land is met de juiste inzet van de een goede kudde al snel omgetoverd tot een overzichtelijk stuk grond.

De inzet van een kudde heideschapen voorkomt bovendien schade door machines aan de grond en de kleine dieren daarin. En in plaats van vogels en insecten te verjagen, trekken schapen ze juist aan. Heideschapen verspreiden zaden en insecten, wat goed is voor de natuur. Ze geven minder geluidsoverlast en gebruiken geen brandstof. Al met al is begrazen vaak ook nog goedkoper dan machinaal maaien. Daarbij is een kudde heideschapen ook leuk om naar te kijken.

Berenklauw,akkerdistel en duindoorn

Op veel terreinen vormen berenklauw, akkerdistel en duindoorn een moeilijk in toom te houden plaag. Ook hiervoor is de inzet van een schaapskudde uitermate geschikt.

Heideschapen kunnen ook in een raster begrazen, waardoor je heel sterk kunt sturen op waar je wanneer begraast.

DUS!

Begrazen is duurzaam, goed voor planten, dieren en insecten. En het is nog leuk ook!

Meer zien?  Zie de video op onze foto en video pagina.